Reglement The CoverBattle

The CoverBattle is de bandwedstrijd voor bands die covers of tributes spelen.

 

 

 

 

 

1 Inschrijving

 1.1 Doelgroep

1.2 De inschrijving

 

2 Plaatsing

2.1 Plaatsing

 

3 Wedstrijduitleg

3.1 Voorrondes

3.2 Halve finales

3.3 De finale

3.4 Reservebands

3.5 Ruilen speeldata

 

4 Beoordelingswijze

4.1 Algemeen

4.2 Jurybeoordeling

4.3 De publieksbeoordeling

4.4 Het juryrapport

4.5 De juryleden

 

5 Toernooiregels

5.1 Algemeen

5.2 Aanwezigheidstijden

5.3 Aanvang en speeltijden

5.4 Eigen numers

5.5 Speelvolgorde

5.6 Soundchecken / op- en afbouwtijden

5.7 Gebruik van backline en special effects

5.8 Eigen licht- en geluidstechnicus

5.9 Prijzen

 

6 Aanvullende zaken

6.1 Consumptiebonnen

6.2 Kleedkamer

6.3 Beeld/geluidsopnamen

6.4 Disclaimer

6.5 Merchandise

 

 

 

 

1 Inschrijving

1.1 Doelgroep

Inschrijving is voorbehouden aan bands/acts, die ´live´ instrumenten bespelen en covers of trubutes spelen. Ondersteuning door DJ/electronica is toegestaan.

Bands die het vorige seizoenen in de finale speelden zijn uitgesloten van inschrijving/deelname.

De inschrijving

Een volledige inschrijving bestaat uit een email met het volledig ingevulde inschrijfformulier via onze website.

De inschrijvingstermijn voor de CoverBattle, seizoen 2013 is van 15 september 2011 tot en met 15 december  2012. De inschrijving stopt na ontvangst van 40 volledige inschrijvingen (dit kan dus zijn voor het verlopen van de inschrijftermijn) zodat de inschrijftermijn verkort wordt.

 

2 Plaatsing

 

2.1 Plaatsing

 

Plaatsing is pas definitief na bevestiging van de speeldatum voor de in de mail vermelde datum (voor reservebands na bevestiging van de status als reserveband).

 

3 Wedstrijduitleg

3.1 Voorrondes

Er zijn (max) 9 voorrondes. In elke voorronde spelen 3 bands. Elke winnaar van een voorronde plaatst zich voor de halve finale. Er gaan dus (max) 9 bands naar de halve finales.

 

3.2 Halve finales

Er zijn (max) 3 halve finales. In elke halve finale spelen 3 bands. De winnaar van een halve finale plaats zich voor de finale.

 

3.3 De finale

In de finale spelen 3 bands voor de prijzenpakketten voor de 1e, 2e en 3e plaats.

 

3.4 Reservebands

Als een band zich voor de voorrondes terugtrekt wordt een band van de reservelijst gevraagd. Als een band zich na de voorrondes terugtrekt, wordt de plaats ingenomen door de band die in de ronde daarvoor een tweede plaats behaalde. Daarbij zijn de jury en publieksstemmen bepalend. Dit kan dus pas na afsluiting van de volledige vorige ronde. Het innemen van een plaats betekent ook de plaats in de speelvolgorde, als die reeds is bepaald in de loting (zie speelvolgorde).

 

3.5 Ruilen speeldata

Het ruilen van speeldata van bands onderling kan alleen in overleg met Saturnus. Een verzoek tot ruiling wordt ingediend door tijdig een email te sturen naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of te bellen met 06-49198476. Een ruiling van speeldatum tussen twee bands is pas definitief na bevestiging door beide bands en wijziging in het speelschema op onze website.

 

4 Beoordelingswijze

4.1 Algemeen

Tijdens elke speelronde is de beoordeling deels in handen van de jury en een deels in handen van de bezoekers. Verhoudingen tussen de weging jury en publieksstemmen is respectievelijk 40% en 60%.

 

4.2 Jurybeoordeling

De 5 belangrijkste criteria waarop een band beoordeeld wordt, zijn:

- Muzikale/vocale kwaliteiten

- Presentatie

- Creativiteit

- Uitstraling (reactie van het publiek)

- Originaliteit

 

4.3 De publieksbeoordeling

Het publiek stemt op een band door middel van het bij entree verstrekte stembriefje. Het stembriefje dient ingeleverd te worden bij het barpersoneel. Het aantal stemmen per band wordt omgerekend naar het publiekspercentage.

 

4.4 Het juryrapport

In de CoverBattle worden geen juryrapporten aan de bands verstrekt.

 

4.5 De juryleden

Tijdens de voorrondes bestaat de jury uit medewerkers van Saturnus. Tijdens de halve finales en finale streven we naar minimaal één extern deskundig jurylid.

 

5 Toernooiregels

5.1 Algemeen

Afwijking van de toernooiregels door toedoen van de band kan leiden tot aftrek van jurypunten. De aanwijzingen van de medewerkers van Saturnus en met name de geluidstechnicus dienen tijdens het optreden te worden opgevolgd. In extreme gevallen kan diskwalificatie volgen.

 

5.2 Aanwezigheidstijden

Minimaal de helft van het aantal bandleden dient zich op de speeldatum voor 20.00 uur te melden (je kunt vanaf 19.15 uur terecht). Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet lukken, bel dan 070-3555120 (YMCA Muziekcentrum).

 

5.3 Aanvang en speeltijden

Hieronder staan de aanvang- en speeltijden: (de aanvangstijden zijn streeftijden)

Aanvangtijden Speeltijd:

- Voorrondes 21.00 uur, 22:15 uur en 23:30 uur 40 – 45 minuten

- Halve finales 21.00 uur, 22:15 uur en 23:30 uur 40 – 45 minuten

- Finale 21.00 uur, 22:15 uur en 23:30 uur 40 – 45 minuten

 

5.4 Eigen numers

Er zijn maximaal 2 eigen nummers per optreden toegestaan.

 

5.5 Speelvolgorde

De volgorde van spelen wordt een week van tevoren door loting in het bijzijn van het publiek bepaald en uiterlijk maandag op de website vermeld.

 

5.6 Soundchecken / op- en afbouwtijden

Elke band heeft in de voorrondes tien minuten opbouwtijd. Elke band heeft recht op een korte soundcheck voor aanvang van het optreden. De eerste band is tevens beschikbaar voor de geluidsman om het podium- en zaalgeluid af te stellen. Na het optreden dient de band direct af te bouwen en dient de volgende band klaar te staan voor opbouw. Wanneer naar oordeel van de geluidsman een band te veel op- of afbouwtijd claimt/gebruikt kan er aftrek van jurypunten plaatsvinden.

 

5.7 Gebruik van backline en special effects

Tijdens alle rondes vragen wij de bands zoveel mogelijk de backline van Saturnus te gebruiken (zie website). Eigen snare/bekkens/bass pedaal is geen probleem. Een eigen TOP op eeen van onze Randall speakerkasten kan ook. Voor vragen dient de band contact op te nemen met hoofd geluidstechniek Ronald Henny: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Dit geldt ook voor gebruik van special effects.

 

5.8 Eigen licht- en/of geluidstechnicus

Een eigen licht- en/of geluidstechnicus van een band mag alleen de technicus van Saturnus adviseren en alleen op uitnodiging van deze technicus apparatuur bedienen.

 

5.9 Prijzen

Prijzen worden pas na een volwaardig optreden toegewezen (zie website voor prijzenpakket).

 

6 Aanvullende zaken

6.1 Consumptiebonnen

Elke band ontvangt per speelavond drie consumptiebonnen per bandlid (bandleden zijn alleen de op het podium meespelende of zingende personen).

 

6.2 Kleedkamer

Saturnus heeft een ruime kleedkamer/opslagruimte voor de bands. Consumpties en roken zijn hier niet toegestaan. De ruimte is alleen voor bandleden toegankelijk en is afgesloten als er niemand aanwezig is (sleutel bij de entreemedewerker).

 

6.3 Beeld/geluidsopnamen

Saturnus behoudt zich het recht voor om van elk optreden beeld en / geluidsopnamen te maken. Dit materiaal mag gebruikt worden tijdens de BeachBattle of voor reclamedoeleinden.

 

6.4 Disclaimer

Saturnus sluit elke verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid uit voor wat betreft het kwijtraken, beschadigd raken, verwisselen van apparatuur, instrumenten of andere spullen die door de deelnemers worden meegenomen naar Saturnus.

 

6.5 Merchandise

Verkoop of het gratis uitdelen van demo-cd´s, ect. aan bezoekers van Saturnus is vrij toegestaan in de concertzaal.

 

 

Banner

Latest Events

Login Form